Toalety w szkołach muszą spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa oraz higieny. Jest to niezbędne, aby zapewnić wszystkim uczniom odpowiednie warunki podczas pobytu w placówce. Przestrzeganie tych zasad jest obowiązkowe. Oznacza to, że zarówno podczas budowy nowych toalet, jak i modernizacji tych już istniejących, trzeba kierować się konkretnymi zasadami, aby spełniały one wymogi.

Najważniejsze zasady dotyczące toalet w szkołach

Rozporządzenie w kwestii bezpieczeństwa i higieny w szkołach powszechnych, publicznych oraz niepublicznych z dnia 31 października 2002 roku. Jasno określa ono, że wszyscy przebywający na terenie placówek muszą mieć dostęp do bieżącej, ciepłej oraz zimnej wody. Niezbędne jest także utrzymywanie sanitariatów w odpowiednim stanie technicznym oraz należytej czystości. Bardzo istotne jest to, że sanitariaty, a przede wszystkim umywalki oraz kabiny toaletowe podlegają regularnej kontroli placówki oświatowej. Szkoła musi także zapewnić dostęp do podstawowych środków higienicznych, takich jak papier toaletowy, mydło czy ręczniki. 

Jakie są najczęstsze problemy związane ze szkolnymi toaletami?

Mimo licznych kontroli oraz przepisów, których trzeba przestrzegać, to szkoły bardzo często borykają się z różnymi problemami związanymi z sanitariatami. Dotyczą one przede wszystkim problemów z czystością, a także dostępem do środków higienicznych. Rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie firmy zajmującej się utrzymaniem czystości. Dba ona o to, aby w toaletach zawsze było czysto, a braki w artykułach higienicznych były na bieżąco uzupełniane. 

Wszystkie problemy techniczne, takie jak np. cieknące spłuczki czy niedomykające się drzwi, powinny być natychmiast naprawione. Tylko wtedy toalety będą spełniały wymogi, jakie stawiają przepisy prawa.

toaleta dla dzieci

Toalety w szkole a prawo — o czym jeszcze trzeba pamiętać? 

Należy pamiętać także o tym, że prawo jasno określa liczbę toalet, jaka musi znajdować się w konkretnej placówce. Zasadniczo wyposażenie łazienek musi być dopasowane do wieku, a więc także wzrostu dzieci, które będą z nich korzystać. Różnice dotyczą także łazienek przeznaczonych dla chłopców i dziewczynek.

Toalety przeznaczone dla dziewczynek w przedziale 7-11 lat muszą być wyposażone w jedną miskę WC na każde 10 dzieci. Z kolei jedna umywalka może przypadać na 40 dzieci. W przypadku chłopców zaleca się montaż jednej miski WC na 20 chłopców oraz jednego pisuaru na 10 dzieci. Zasady dotyczące liczby umywalek są w tym przypadku takie same.

Szkolna toaleta dla dzieci 12-15 lat powinna być wyposażona tak samo, jak dla młodszych dzieci. Najważniejsza różnica dotyczy jednak wysokości, na jakiej mają być zamontowane poszczególne elementy. W przypadku młodszych dzieci miska WC ma być na wysokości 35 cm, natomiast dla starszych należy ją umieścić na wysokości 42 cm. Z kolei umywalka musi znajdować się na wysokości 65-72 cm (7-11 lat) oraz 75-82 cm (12-15 lat). W przypadku pisuarów dla starszych dzieci optymalna wysokość wynosi 57 cm.

Łazienka dla dzieci niepełnosprawnych — jak powinna być wyposażona?

W placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnością ruchową, łazienki powinny być odpowiednio zaprojektowane oraz wyposażone w taki sposób, aby umożliwić im korzystanie z tych pomieszczeń. Przede wszystkim wejście do łazienki oraz kabin powinno być na tyle szerokie, aby możliwy był przejazd przez nie wózkiem inwalidzkim. Bardzo ważny jest także montaż toalety oraz umywalki na odpowiedniej wysokości oraz wyposażenie ich w specjalne uchwyty. W takich łazienkach powinny także znaleźć się specjalne przyciski służące do wzywania pomocy w razie problemów.

Wyposażenie sanitarne kabin toaletowych w szkołach — co powinno się w nich znajdować?

Kabiny w szkołach muszą być wyposażone tak samo, jak toalety w innych miejscach publicznych. Niezbędny jest więc podajnik papieru toaletowego, kosz na śmieci oraz szczotka WC. Przy umywalce niezbędne jest ustawienie pojemnika z mydłem, a także suszarki do rąk lub podajnika ręcznika papierowego. Wybierając wyposażenie łazienki do szkoły, warto postawić na elementy wykonane z trwałych i wytrzymałych materiałów. Dzięki temu bez problemu wytrzyma ono wiele lat i nie ulegnie zbyt szybko nadmiernemu zniszczeniu.