Łazienka w miejscu publicznym musi spełniać szereg norm i wytycznych, które są regulowane m.in. poprzez prawo budowlane. Jej odpowiednie zaprojektowanie jest niezwykle ważne pod względem komfortowego i bezpiecznego użytkowania. Jednak nie można zapominać również o prawidłowym oznaczeniu drzwi sanitarnych.

Przepisy i norm dotyczących oznakowania

Normy i przepisy prawne wyraźnie wskazują, że toalety publiczne muszą być  zrozumiale oznakowane. Oznakowanie drzwi sanitarnych musi być przede wszystkim czytelne tak, aby każda osoba bez trudu mogła dotrzeć do dedykowanej toalety. Mowa tutaj zarówno o damskich i męskich łazienkach, jak i pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych czy kobiet z dziećmi.

Zestawienie międzynarodowych standardów z polskim oznakowaniem

Udając się do innego kraju, z reguły nie ma problemu, aby dotrzeć do dedykowanej toalety. Oznaczenia są w pełni zrozumiałe dla wszystkich. Normy i przepisy określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, w skrócie ISO, która wyznacza obowiązujące standardy w różnych sferach życia. Jedną z wytycznych są graficzne oznakowania publicznych toalet. Takie działanie było podyktowane m.in. szybko rozwijającą się turystyką, stąd też ujednolicenie symboli graficznych stało się wręcz koniecznością.

Oznaczenie toalet damskich

Zgodnie z przepisami ISO oznaczenie damskiej toalety to symbol graficzny, który przypomina postać kobiety. Cechą charakterystyczną jest tutaj trójkąt, który odzwierciedla sukienkę. Zazwyczaj postać jest koloru niebieskiego, na białym tle, czasami barwy występują odwrotnie. Z kolei w Polsce jeszcze do niedawna obowiązującym symbolem damskiej toalety było kółko. Jednak dla obcokrajowców ten symbol jest niezrozumiały.

Oznakowanie toalet męskich

Międzynarodowym oznaczeniem męskich toalet jest postać mężczyzny. Kolorystyka jest identyczna, jak w przypadku damskich łazienek. Z kolei w Polsce męskie toalety najczęściej są znaczone symbolem trójkąta, który może być skierowany w górę lub w dół. W tym przypadku oznakowanie również jest nieczytelne dla obcokrajowców, dzięki czemu jest stosowane coraz rzadziej.

Oznakowanie toalet dla osób niepełnosprawnych

Według standardów ISO toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych mają być oznakowane symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim widzianej z boku. Kolorystyka jest ta sama, czyli niebieska postać na białym tle. Oznaczenie to obowiązuje również w Polsce.

Jakie są wymagania dotyczące oznaczenia toalet dla różnych typów obiektów?

W przestrzeni publicznej, która charakteryzuje się dużą powierzchnią i wieloma piętrami, obowiązkowe są dodatkowe oznaczenia. W miejscach takich, jak centra handlowe czy lotniska oprócz wyraźnych i zrozumiałych symboli zamieszczonych na drzwiach sanitarnych, swoje zastosowanie powinny znajdować strzałki, które wyznaczają kierunek dojścia do toalety. Co ważne, muszą one być dobrze widoczne. Takie rozwiązanie ma ułatwić szybsze dotarcie do łazienki. W tego typu miejscach publicznych toalety muszą znajdować się w miejscach często uczęszczanych, dzięki czemu osoby starsze bądź niepełnosprawne będą mogły bez trudu i wysiłku dotrzeć do łazienki.

Oznakowania toalet dla osób niepełnosprawnych

Oznaczeniem toalety dla osób niepełnosprawnych jest piktogram, który przedstawia postać siedzącą na wózku inwalidzkim. Symbol ten jest prosty do rozpoznania i dotyczy osób o różnym stopniu czy typie niepełnosprawności, nie tylko ruchowej.  Sanitariaty dedykowane osobom niepełnosprawnym nie zawierają znaków, które symbolizowałyby podział na damską i męską toaletę. Tego typu łazienki są koedukacyjne.

Oznakowania toalet rodzinnych i matek z dziećmi

Od 2018 roku wprowadzono przepisy, które warunkują obecność pomieszczeń dedykowanych matkom z dziećmi w budynkach handlu, gastronomii, usług, jak również stacji paliw o powierzchni powyżej 100 m2. Oznakowanie toalet to symbol kobiety, która jest pochylona nad leżącym dzieckiem.

Znaczenie jasnych i czytelnych symboli

W Polsce można spotkać miejsca, w których toalety publiczne oznakowane są za pomocą symboli geometrycznych (kółko i trójkąt). Takie zastosowanie nie zawsze jest w pełni zrozumiałe przez osoby, które chcą skorzystać z łazienki, co wprawia w zakłopotanie. Ważne jest zatem, aby drzwi sanitarne były w jasny i czytelny sposób oznaczone. Ułatwi to wejście do właściwego pomieszczenia. Warto również mieć na uwadze, że w Polsce przybywa spora liczba obcokrajowców, zwłaszcza turystów, dla których zrozumiałe symbole są niezwykle ważne. Właśnie dlatego coraz rzadziej można spotkać symbole geometryczne, które są wypierane przez oznaczenia rekomendowane przez ISO.

Nowe technologie w oznakowaniu drzwi sanitarnych

Jeszcze do niedawna oznakowanie publicznych toalet odbywało się przy użyciu naklejki, jednak rozwój technologii pozwolił wdrożyć inne, bardziej estetyczne i wytrzymałe oznakowanie. Najczęściej spotykane są symbole wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Oba materiały są niezwykle wytrzymałe i odporne na korozje. Jednak coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne technologie np. systemy cyfrowe bądź interaktywne. W przestrzeni publicznej bardzo często można spotkać oznaczenia podświetlane, które wskazują drogę do toalety.

Prawidłowe i przejrzyste oznakowanie toalet publicznych jest niezwykle ważne, gdyż nie wprawia w zakłopotanie osób chcących skorzystać z łazienki. Oprócz symboli, na drzwiach sanitarnych może widnieć również napis WC.