Łazienka publiczna to miejsce, z którego korzysta często wiele osób jednocześnie. Poza warunkiem spełniania wysokich standardów higieniczno-sanitarnych powinna spełniać także szereg wymogów regulowanych prawnie.

Przepisy związane z projektowaniem toalet publicznych

Przepisy dotyczące wymiarów i wyposażenia toalet publicznych reguluje ustawa Dz.U.2019.I.1065.t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. Projekty łazienek damskich, męskich czy damsko-męskich powinny uwzględniać także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika 3 “Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych” oraz przepisy obrony cywilnej.

Maksymalna odległość toalety od miejsca pracy

Toalety publiczne są miejscem, z którego korzystają różne osoby, dlatego projekty toalety muszą uwzględniać BHP Załącznik 3 Rozdział 4 § 25.1, który stanowi, że odległość toalety od miejsca:

 • od stanowiska miejsca pracy powinna wynosić maksymalnie 75 metrów,
 • na przestrzeni otwartej odległość może być większa, ale nie większa niż 125 metrów od najdalszego stanowiska pracy,
 • w zakładzie pracy chronionej może to być maksymalnie 50 metrów,

Co więcej, “wejścia do ustępów powinny prowadzić bezpośrednio z pomieszczeń korytarzy lub dróg służących komunikacji ogólnej” (BHP Załącznik 3 Rozdział 4 § 26.1).

Oznakowanie toalety publicznej

Oznakowanie pomieszczenia sanitarnego jest bardzo ważne bez względu na rodzaj obiektu. Toaleta publiczna powinna być wyraźnie oznakowana za pomocą strzałek, które w galerii handlowej, na lotnisku czy basenie wyraźnie wskażą drogę. Co istotne, oznakowanie toalety publicznej powinno być czytelne nawet dla osoby, która ma słaby wzrok. Proste symbole powinny przedstawiać zarówno toalety damskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych, jak i dla matek z dziećmi. Zgodnie z BHP Załącznik 3 Rozdział 4 § 26.3 drzwi, które prowadzą do pomieszczenia izolującego ustępu i drzwi łączące ustępy z dalszą częścią powinny zamykać się samoczynnie.

Ile umywalek powinno być w toalecie publicznej?

Projektowanie toalet publicznych to zadanie, które wymaga dużej umiejętności przewidywania, ponieważ ilość umywalek, ale także muszli klozetowych czy pisuarów powinna być ustalona w oparciu o przewidywaną ilość osób korzystających z toalety publicznej. Należy także ustalić czy będą to toalety damskie, męskie czy mieszane. Zgodnie z przepisami w toalecie publicznej powinna się znaleźć przynajmniej jedna umywalka na trzy muszle klozetowe lub trzy pisuary.

W budynkach użyteczności publicznej z kilkoma kondygnacjami zgodnie z § 84. 2 tech. war. ustępy do użytku wspólnego powinny być wyposażone w:

 1. 1 miskę ustępową dla 10 kobiet;
 2. 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn;
 3. 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób;
 4. 1 umywalkę dla 5 osób.

Ściany i posadzki w toalecie publicznej

Prawo wymaga, aby ściany w łazience miały wysokość co najmniej do wysokości 2 metrów łatwe do czyszczenia oraz odporne na działanie wilgoci. Posadzki w łazience także powinny być zmywalne i nieśliskie. Jest to niezwykle ważne ze względu na specyfikę miejsca. Z tego względu kabiny toaletowe także powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie silnych środków czyszczących, dezynfekcję, ale także na wandalizm.

Co powinno się znaleźć w publicznej toalecie?

Projektowanie toalet publicznych powinno spełniać nie tylko wymogi prawne, ale także oczekiwania ludzi, dlatego wyposażenie toalety powinno być regularnie sprawdzane i systematycznie uzupełniane. Papier toaletowy i mydło w płynie lub w piance to produkty, których nigdy nie powinno zabraknąć w toalecie publicznej. Dodatkowo powinny się w nich znaleźć:

 • ręczniki papierowe,
 • pojemniki na ręczniki papierowe,
 • dozownik mydła,
 • suszarki do rąk,
 • środki dezynfekujące,
 • kosze na śmieci,
 • szczotki do WC,
 • odświeżacze powietrza,
 • przewijaki dla niemowląt.

 

W luksusowych toaletach publicznych w dobrym guście jest także zaaranżowanie kącika pielęgnacyjnego, w którym może się znaleźć podświetlane lustro, chusteczki do demakijażu, a często także urządzenie do czyszczenia butów.