Toalety publiczne są bardzo potrzebne tam, gdzie przebywa bardzo duża liczba osób np. dworce czy galerie handlowe. Pomieszczenia lub budynki pełniące tę rolę muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby być w pełni bezpieczne dla użytkowników i jednocześnie spełniać swoją rolę. Ponadto bardzo ważną kwestią jest również zapewnienie prywatności osobom korzystającym z toalety publicznej. Jest to niezbędne nie tylko ze względów ochrony godności człowieka, ale również ze względów prawnych.

Projekt toalety

Bardzo ważną rolę w zapewnieniu prywatności osobom korzystającym z toalety publicznej, odgrywa odpowiednie zaprojektowanie pomieszczenia, które ma pełnić tę funkcję. W tym celu należy zadbać o to, aby kabiny oraz pisuary nie były rozmieszczone w taki sposób, aby podczas otwierania drzwi wejściowych do toalety elementy te były widoczne z zewnątrz. W tym celu najlepiej, aby toaleta miała jedno przejściowe pomieszczenie, w którym będą znajdowały się na przykład umywalki i lustra, co również pomoże w utrzymaniu odpowiedniej higieny i czystości. Pisuary i kabiny powinny się znajdować w innym pomieszczeniu, które będzie oddzielone dodatkowymi drzwiami lub będzie w takim miejscu, że zobaczenie jego wnętrza zewnątrz bez wchodzenia do pomieszczenia przejściowego będzie niemożliwe.

Odseparowane pisuary

O ile w przypadku toalet damskich posiadają one jedynie oddzielne kabiny, tak w toaletach męskich często spotyka się również pisuary. Rozwiązanie to znacznie ułatwia i przyspiesza korzystanie z toalety, przez co nie tworzą się kolejki w przypadku, gdy wiele osób chce z niej skorzystać. Części mężczyzn rząd kilku pisuarów ustawionych obok siebie, które nie są rozdzielone, może w niczym nie przeszkadzać. W niektórych miejscach stosuje się nawet tzw. pisuary rynnowe, z których może korzystać jednocześnie kilka osób. Jednak z pewnością dla większości mężczyzn tego typu rozwiązania nie są zbyt komfortowe. Z tego powodu rozdzielenie ich specjalnymi przegrodami pisuarowymi może znacząco podnieść poziom prywatności w toalecie publicznej. Są to niewielkie przegrody, które skutecznie oddzielają poszczególne pisuary, wpływając tym samym na zwiększenie poziomu intymności podczas korzystania z toalety.

ścianki pisuarowe
Ścianki pisuarowe to rozwiązanie, które z pewnością docenią osoby korzystające z toalety publicznej

Szczelne drzwi

W przypadku pojedynczych toalet gdzie nie są zastosowane kabiny, bardzo ważną rolę w zapewnieniu prywatności odgrywają również odpowiednie drzwi. Kluczowe jest, aby były one odpowiednio szczelne i posiadały zamek, który pozwala na ich zablokowanie od wewnątrz, jednocześnie informując osoby z zewnątrz, że toaleta jest zajęta.

Odpowiednio zaprojektowane kabiny

W większości toalet publicznych stosowane są specjalne kabiny wc, które umożliwiają korzystanie z toalety wielu osobom w tym samym momencie. Jednak aby to rozwiązanie zapewniało odpowiedni poziom prywatności, to muszą one spełniać pewne warunki i być odpowiednio zaprojektowane. W tym celu ważne jest, aby kabiny były odpowiednio wysokie, a ich drzwi szczelne i wyposażone w specjalny zamek, który umożliwia zablokowanie ich od wewnątrz, jednocześnie informując osoby na zewnątrz, że dana kabina jest zajęta np. poprzez zmianę koloru oznaczenia z zielonego na czerwony. Kabinę tego typu najczęściej mają kilkunastocentymetrową przerwę między podłogą a drzwiami. Ma to z pewnością negatywny wpływ na prywatność, jednak taka konstrukcja kabiny jest uzasadniona z kilku powodów. Po pierwsze rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku gdy osoba będąca w kabinie na przykład straci przytomność, inni użytkownicy toalety szybko to zauważą. Ponadto dzięki zastosowaniu takiej przerwy między podłogą a drzwiami kabiny, można w łatwy sposób sprawdzić, czy dana kabina jest zajęta, bez naruszania prywatności osoby przebywającej wewnątrz, a także samo sprzątanie pomieszczenia jest dużo łatwiejsze.

Oznakowanie

Ważną rolę w zapewnieniu prywatności w toalecie publicznej odgrywają również różnego rodzaju znaki. Po pierwsze każda toaleta powinna mieć oznaczenia informujące o tym czy jest ona przeznaczona dla mężczyzn, czy dla kobiet. Oprócz tego dobrze gdy drzwi do kabin posiadają również zamek wyposażony w dodatkowe oznaczenie informujące o tym, czy dana kabina jest zajęta.