Zapewnienie pracownikom odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego to jeden z wielu podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednak w jaki sposób zapewnić takie zaplecze w miejscu pracy oraz ile toalet powinno się znajdować w miejscu pracy tak, by działać zgodnie z przepisami? O czym należy pamiętać? 

Ilość toalet na osobę – warunki techniczne

To, ile toalet powinniśmy zapewnić naszym pracownikom jest uregulowane przez przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.). W treści paragrafu 28 załącznika nr 3 do Rozporządzenia czytamy, że:

  • na każdych trzydziestu mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar;
  • na każde dwadzieścia kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa;
  • liczba toalet i/lub pisuarów nie może być mniejsza, nawet w sytuacji gdy na jednej zmianie zatrudnionych jest mniej osób (nie może być takiej sytuacji, że w firmie pracuje 15 kobiet i nie ma zapewnionej dla nich żadnej toalety)

Rozporządzenie odnosi się ponadto w szczegółowy sposób do samego rozmieszczenia toalet: 

  • toalety powinny być łatwo dostępne, to znaczy wejścia do nich powinny prowadzić z korytarzy lub dróg służących do komunikacji ogólnej;
  • toalety powinny znajdować się maksymalnie 75 metrów od stanowiska pracy, chyba że pracownicy wykonują pracę stale na otwartej przestrzeni – wtedy odległość ta może wynosić maksymalnie 125 metrów;
  • toalety powinny mieścić się na każdej kondygnacji, chyba że na danym piętrze pracuje mniej niż 10 pracowników – wówczas toaleta może znajdować się na sąsiednim piętrze;
  • pomieszczenia sanitarne (toalety) powinny mieć wejściowe pomieszczenie izolujące, w którym mają znajdować się umywalki z dostępem zarówno do ciepłej, jak i zimnej wody.

Toalety dla niepełnosprawnych w miejscu pracy

Jeśli firma zatrudnia pracowników niepełnosprawnych, co najmniej jedna toaleta powinna być przystosowana do ich potrzeb. Trzeba zatroszczyć się o to, by drzwi do łazienki były odpowiednio szersze niż typowe oraz by nie posiadały progów. Należy również pamiętać o zapewnieniu tzw. przestrzeni manewrowej, która ma wynosić 150 cm na 150 cm. W samej kabinie dla osób niepełnosprawnych poszczególne elementy wyposażenia powinny być umieszczone na odpowiedniej wysokości. Oprócz tego taka toaleta powinna posiadać minimum trzy stabilne poręcze zamontowane w odpowiednich miejscach (umywalkowa, uchylna przy misce WC oraz kątowa typu L) i na odpowiedniej wysokości. Tak przystosowana toaleta powinna znajdować się na piętrze, na którym pracują osoby z niepełnosprawnością lub powinna posiadać swobodny dostęp do windy. 

toalety w pracy
Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne potrzebują specjalnie przystosowanych warunków

Kabiny sanitarne z HPL

Oprócz montażu samych muszli klozetowych, umywalek i innych podstawowych akcesoriów, ważną rolę pełnią również przegrody. Jako przegrody do kabin sanitarnych idealnie nadają się płyty HPL. Materiał ten jest trwały, odporny na uszkodzenia i działanie promieni UV, jest łatwy w utrzymaniu czystości (odporny również na częste czyszczenie środkami do dezynfekcji), nie pochłania wilgoci, nie odbarwia się z upływem lat, nie traci koloru oraz jest stosunkowy niedrogi. HPL bardzo dobrze sprawdza się w trudnym i wymagającym środowisku, jakim są pomieszczenia sanitarne. 

Toalety dla pracowników firmy

Projektując przestrzeń budynku firmy, niezależnie od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo,  pracodawca powinien zadbać również w należyty sposób o pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla swoich pracowników. Nie chodzi jedynie o prawny obowiązek, ale także o komfort pracy zatrudnionych osób. A większy komfort przekłada się na morale pracowników oraz na dobre relacje na linii pracodawca-pracownik.