Na co dzień w naszym otoczeniu zarówno w domu, w pracy, jak i w miejscach publicznych coraz więcej urządzeń wymaga nie tylko podłączenia do prądu, ale także do internetu czy routera. Wiąże się to z koniecznością montowania coraz bardziej skomplikowanych instalacji, co przekłada się na większą ilość kabli w ścianach czy wymaga znacznej pojemności i funkcjonalności rozdzielnic. Tablica rozdzielcza znajduje się w każdym budynku, który wymaga dostępu do energii elektrycznej. Warto jednak pamiętać, że muszą być one odpowiednio zabezpieczone.

Jakie są wymagania co do szafki z bezpiecznikami w miejscu publicznym?

Szafka z bezpiecznikami inaczej jest określana jako rozdzielnia elektryczna lub tablica rozdzielcza. Już sama nazwa wskazuje, że służy ona do rozdziału energii elektrycznej. Proces ten jest w pełni bezpieczny, ponieważ zarówno rozdziela, jak i łączy oraz chroni obwody elektryczne, a także urządzenia sterownicze. Znaczący wpływ na bezpieczeństwo podczas korzystania z rozdzielni elektrycznej ma również miejsce jej zamontowania. W miejscach publicznych montowane są rozdzielnie tablicowe. Powszechnie wykorzystuje się je w obiektach nieprzemysłowych np. szkoły, sklepy, place budowy czy budynki mieszkalne. Tutaj wszystkie aparaty tj. bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe, liczniki itp. montowane są na tablicy izolowanej z wyprowadzeniem zacisków na listwy zaciskowe. Połączenia pomiędzy częściami tablicy wykonane są z przewodów, których żyły mają nie mniej niż 2,5 milimetra kwadratowego. Tablica powinna być zamontowana w ścianie i umieszczona tak, aby w miarę możliwości znajdowała się we wnęce lub w skrzynce. Dobrze, aby była zabezpieczona zamkniętymi drzwiczkami, wówczas ograniczy to dostęp do tych części, które znajdują się pod napięciem.

Szafka z bezpiecznikami powinna być montowana w pomieszczeniu suchym przy uwzględnieniu odpowiednich odległości od gazomierzy oraz rur wodociągowych. Najlepiej, aby znajdowały się nad równym podłożem, stąd też nie należy ich umieszczać np. nad schodami. Dostęp do nich powinien być łatwy, ponieważ na wypadek wystąpienia pożaru lub jakiejkolwiek innej sytuacji kryzysowej, może się to okazać kluczowe w ratowaniu zdrowia czy życia. Proste umiejscowienie będzie również miało swoje zalety w sytuacji wystąpienia awarii. System instalacji powinien znajdować się na takiej wysokości, aby osoba o średnim wzroście bez trudu mogła się do niej dostać. Rozdzielnia elektryczna musi być odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób niepożądanych.

Jakie są zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia?

Nowoczesne rozdzielnice cechują się minimalizacją rozmiarów przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności, a także możliwości swobodnego konfigurowania wnętrza. Muszą one być prawidłowo zabezpieczone zarówno przed dostępem osób niepożądanych, jak i wybuchem pożaru. Tutaj swoje zastosowanie będą miały specjalne szafki i schowki, które są zamykane na klucz, dzięki czemu dostęp do nich będą miały tylko uprawnione osoby. Z kolei obudowy, które nie przewodzą prądu elektrycznego oraz osłony na zaciskach czy wyłączniki instalacyjne (zamiast bezpieczników), stanowią dodatkową ochronę.

szafka z bezpieczniami-jak zabezpieczyć w miejscu publicznym

Jak można zabezpieczyć szafkę z bezpiecznikami?

Odpowiednie zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej jest kluczowe ze względu ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Stąd też szafki czy schowki powinny stanowić obowiązkowy element każdej tablicy rozdzielczej. Oczywiście można je indywidualnie dostosować również pod zabudowy niestandardowe. Taki rodzaj zabezpieczenia w pełni spełni swoją funkcję. Zamknięcie na kluczyk gwarantuje bezpieczeństwo oraz skutecznie uniemożliwia dostęp osobom postronnym. Każda ingerencja w szafkę z bezpiecznikami przez osoby nieuprawnione będzie wiązała się z potencjalnym zagrożeniem i niebezpieczeństwem. Urządzenia elektryczne muszą pozostawać pod nadzorem kompetentnych pracowników przez cały czas. Osoby te muszą mieć odpowiednie uprawnienia oraz upoważnienia użytkownika. Pracownicy, którzy mają klucz do szafek elektrycznych, będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo całego systemu. Szafki czy schowki są niezbędne do prawidłowego wykonania wszelkiej instalacji elektrycznej zarówno w mieszkaniu, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Rozdzielnia elektryczna jest dostępna wszędzie tam, gdzie konieczny jest stały dopływ energii elektrycznej. Innowacyjność narzuca na producentów coraz wyższe wymagania związane z odpowiednim zabezpieczeniem, a co za tym idzie ogólnym bezpieczeństwem całej instalacji. Dodatkowo wymagana jest łatwa eksploatacja oraz estetyka.