Zapewnienie łazienki z dostępem do toalet i bieżącej wody to obowiązek każdego pracodawcy. Jednak przepisy regulują również konieczność udostępnienia w niektórych miejscach pracy pryszniców, które powinny być czynne i utrzymane w dobrej kondycji. Jak powinno wyglądać pomieszczenie z prysznicami w miejscu pracy? Jakie warunki musi spełnić takie pomieszczenie, aby spełniać wszystkie normy zapisane w wymaganiach BHP?

Każdego przedsiębiorcę zatrudniającego w zakładzie pracy pracowników obowiązują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz konieczności opracowania szczegółowego regulaminu BHP powinien on dostosować się do istniejących już wymagań – zwłaszcza w przypadku projektowania i urządzania pomieszczeń sanitarnych. Myśląc o łazienkach, należy również wziąć pod uwagę, iż niektóre miejsca pracy wymagają od pracodawców zapewnienia pomieszczeń z wodotryskami. Jakie zatem wymagania BHP odnoszą się do konieczności uwzględnienia w projektach pryszniców dla pracowników?

Prysznice dla pracowników a obowiązek pracodawcy

Nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby w zakładzie pracy wyznaczyć specjalne miejsce, w którym znajdą się ogólnodostępne kabiny prysznicowe. Jednak z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej przedsiębiorców, a pomieszczenia z instalacją prysznicową można znaleźć nie tylko w zakładach produkcyjnych substancji niebezpiecznych dla zdrowia, ale również w biurowcach.

Jednocześnie należy pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z 1997 w kwestii ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały uwzględnione grupy zakładów pracy, w których bezwzględnie powinny znaleźć się prysznice dla pracowników. Do tych grup zalicza się zakłady, w których pracownicy mają styczność z substancjami trującymi i zakaźnymi. Uwzględnia się w tym kwasy i substancje żrące w tym kwas siarkowy, kwas solny oraz nadtlenki przechowywane w temperaturze powyżej 0 stopnia Celsjusza. Pracownicy powinni również mieć dostęp do pryszniców jeśli pracują w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są używane kasy i zasady nieorganiczne.

Wymogi BHP regulujące projekt pomieszczeń sanitarnych dla pracowników

Zapewnienie samych pryszniców nie wystarczy. Przepisy BHP regulują również to, w jaki sposób powinny zostać zaprojektowane pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Mowa tutaj o wyglądzie umywalni uzupełnionej o instalacje wodotryskową w postaci kabin prysznicowych.

Przepisy BHP wskazują, że na każdego z pięciu pracowników najliczniejszej zmiany konieczne jest zapewnienie jednej kabiny prysznicowej. Tutaj w wymogach jest wskazanie, że należy wziąć pod uwagę jedynie pracowników pracujących z substancjami trującymi, zakaźnymi, drażniącymi, promieniotwórczymi i wywołującymi uczelnia bądź problemy z oddychaniem ze względu na nieprzyjemny zapach. Oprócz tego każde pomieszczenie powinno mieć zapewniany stały dostęp do świeżego pomieszczenia.

Regulacje BHP odnoszą się także do wymiarów kabin prysznicowych oraz umiejscowienia samych natrysków w ich wnętrzu. Pomiędzy każdą kabiną należy uwzględnić przerwę minimum 0,9 metrową, a samo wnętrze kabiny musi mieć szerokość co najmniej 1,3 metra. Przy montażu baterii natryskowych pracodawca powinien zadbać o to, aby woda ze względów bezpieczeństwa spływała na ramiona, nie zaś na głowę. Całość powinna być zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

pomieszczenie z prysznicami
W pomieszczeniu z prysznicami warto zamontować także szafki systemowe.

Jak powinny wyglądać kabiny prysznicowe dla pracowników?

Wielu pracodawców uwzględnia nie tylko wymogi stawiane w Rozporządzeniu Ministra w przepisach BHP. Decydują się oni również na zwiększenie komfortu pracowników, zapewniając kabiny prysznicowe o większych wymiarach i w większej ilości, aby każdy mógł swobodnie z nich korzystać. W efekcie kabiny natryskowe zapewniają pracownikom maksymalne poczucie intymności i dostępność bez konieczności czekania w długich kolejkach.

W przypadku wyboru kabin prysznicowych warto również zdecydować się na takie, które są wykonane z trwałych materiałów, odpornych na wilgoć oraz silne środki czyszczące.

Kabiny prysznicowe jedynie od sprawdzonego producenta

Zamawiając kabiny prysznicowe do zakładu pracy warto decydować się jedynie na te, które pochodzą od sprawdzonych producentów. Kabiny prysznicowe od GreenPanel to gwarancja wysokiej jakości produktu, wykonanego z wytrzymałego laminatu wysokociśnieniowego HPL. Laminat HPL jest niezwykle odporny na korozje, która bardzo często występuje w miejscach o dużej wilgotności – zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych. Kabiny prysznicowe projektowane na indywidualne zamówienie to szansa na zaprojektowanie łazienki dla pracowników, która będzie jednocześnie funkcjonalna, jak i komfortowa.