Nawiązaliśmy współpracę z Wrocławskim Parkiem Wodnym w zakresie wymiany szafek basenowych na ich obiekcie Aquapark we Wrocławiu.